Aktuality O nás Pro akcionáře Kontakty

25. listopadu 2017
Zveme všechny akcionáře na ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se bude konat 28. prosince 2017 v Korouhvi č.p. 291 v zasedací místnosti společnosti ZEVAS Korouhev a.s. od 16.30 hodin.

Více informací zde.


16. ledna 2017
Oznamujeme vlastníkům půdy, že v  katastrálním území  Borovnice a Nový Jimramov proběhla digitalizace pozemků.
Z toho vyplývá poninnost pro vlastníky půdy, že daň z nemovitostí si musí přiznat a zaplatit sám na příslušném finančním úřadě.
Po předložení dokladu o zaplacení daně z pozemků,  proplatí Agromeran daň z pozemků , které užívá na základě Nájemní-Pachtovní smlouvy.


Dále žádáme vlastníky v ostatních katastrálních území- t.j.Jimramov, Trhonice, Ubušín, Sedliště, Jimramovské Pavlovice, aby si zkontrolovali na aktuálním výpisu LV, zda jim částečnou digitalizací nenastala také povinnost platit daň. Na LV jsou tyto pozemky označeny  v část B – obecně označena parcela, výměra a druh pozemku( orná, louka,ostatní plocha ..)


TS Design 2014