Aktuality O nás Pro akcionáře Kontakty

Agromeran a.s. Trhonice 57, hospodaří v severovýchodní části kraje Vysočina na pozemcích šesti katastrálních území v nadmořské výšce 550 až 720 m.  Celou výměrou se nachází ve třetím pásmu hygienické ochrany vod a částí CHKO Žďárské vrchy. Roční souhrn děšťových srážek se pohybuje okolo 650 mm,  průměrná teplota je mezi 7 – 8 °C. Podnebí a členitost terénu nabízí pro celé roční období ideální příležitost pro rekreační i sportovní činnost.

Hlavním výrobním programem je živočišná výroba a pro ni je podřízená  rostlinná výroba . Zaměření rostlinné výroby je především pro  zajištění krmivové  základny pro živočišnou výrobu a to pěstováním obilovin (pšenice, ječmen jarní, ječmen ozimý a oves), silážní kukuřice, luskovinoobilní směsky, jetelotrávy a trvalé  travní porosty. S případnými  přebytky z rostlinné výroby společnost obchoduje .

Živočišná výroba je zaměřena na chov dojných krav s uzavřeným obratem stáda. Dojnice a ostatní kategorie skotu jsou soustředěny ve dvou velkokapacitních stájových prostorách a jednom kravíně, původním K 96.

Součástí společnosti Agromeran a.s. je  opravářská dílna, která zajišťuje chod   veškeré techniky živočišné i rostlinné výroby. V rámci nabídky služeb provádí opravy traktorů a další zemědělské techniky, dopravu nákladními auty a různé zemní a mechanizační práce  příslušnou technikou.

Agromeran a.s. prochází od roku 2012 do současné doby a dále, komplexní  reorganizací s masivní investiční politikou za účelem modernizace výroby ,snížení nákladů  a zvýšení přidané hodnoty proto, aby se Agromeran a.s. stal stabilní a silnou společností v regionu.

 
 
 
TS Design 2014